O Firmie
Oferta
Centrum Prasowe
Kontakt
  Praca
  W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska:
  1. SERWISANT URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH
  Miejsce pracy :
  Boguchwała / Rzeszów 
  2. MONTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI
  Miejsce pracy :
  Boguchwała / Rzeszów 
  3. SERWISANT URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I CHŁODNICZYCH
  Miejsce pracy :
  Boguchwała / Rzeszów 

   

  Administratorem danych osobowych jest INPRONAFT SANOK S.A. z siedzibą w Sanoku, ul. Szopena 10/209, 38-500 Sanok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384223, NIP: 6871950624, REGON: 18068852500000. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się dostawą usług IT.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.      
   
  .